viverselharmonie@gmail.com

Gdpr Koninklijke Harmonie Viversel ( Zolder )

Koninklijke Harmonie Viversel neemt de GDPR wetgeving ernstig

We vinden als harmonie dat u als lid en niet-lid beschermd moet worden tegen misbruik. Alle gegevens, foto's die wij in ons bezit hebben zijn toegankelijk voor een beperkt aantal personen. Voor video-materiaal vragen we steeds toestemming aan de betrokkenen.

De website probeert zoveel mogelijk de privacy te beschermen.

Ben je niet akkoord met gedeelde informatie: Gelieve ons op de hoogte te brengen 

Contacteer ons indien er ongewild informatie over u op de website verschijnt

Contacteer ons

Wat is het doel van GDPR?

GDPR is de afkorting van General Data Protection Regulation, de nieuwe Europese privacywetgeving over het beschermen van persoonsgegevens, die op 25 mei 2018 van kracht werd in alle Europese lidstaten. De AVG is al op 24 mei 2016 in werking getreden, maar bedrijven en organisaties kregen evenwel tot 25 mei 2018 de tijd om zich aan te passen.

GDPR is enerzijds om de betrokkenen terug (meer) controle te geven over die data die op hen betrekking hebben. Hierbij spelen hun fundamentele rechten, zoals het recht op privacy, een belangrijke rol.

Concreet betekent dit dat deze nieuwe privacywetgeving streeft naar een betere bescherming van natuurlijke personen